Friday, April 4, 2014

Persediaan

Ramai orang mahu masuk syurga tidak seorang pun bersedia untuk meninggal dunia..
Ramai orang mahu menjadi kaya raya namun begitu tidak bersedia untuk mengalami kerugian.

No comments: