Monday, November 2, 2009

OBJEKTIF PASUKAN

AM

Bertanggungjawab menyalurkan bantuan Ordnans serta
menyelenggara pasukan tanggungjawab di seluruh Sabah dan W.P
Labuan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan
dengan berkesan dan berkos efektif.

OBJEKTIF UMUM

Memberi perkhidmatan Ordnans kepada
pasukan-pasukan tanggungan dengan efektif tepat dan betul.

OBJEKTIF OPERASI

Telah dirangka dan dibuat kajian semula
pada penghujung tahun 2009. Objektif yang telah dirangka adalah
meliputi perkara-perkara berikut:

Perbekalan.
Pengstoran.
Pengurusan Logistik.
Sumber Manusia.
Pengurusan Kewangan.

No comments: